Polityka RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z przepisami RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest firma NKB Paweł Śliwiński, której siedziba znajduje się pod adresem Lelewo 117; 05-191 Lelewo, posiadającej NIP 5311710924 oraz REGON 388655743.

Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji, rejestracji i wypożyczenia sprzętu wodnego. Przetwarzane są tylko te dane osobowe użytkowników, które są niezbędne do poprawnego zarezerowania usług na stronie internetowej https://www.niebieskiekajaki.pl/, aby użytkownik mógł odpowiednio wysyłać rezerwację bądź zapytanie ofertowe, przesyłać aplikacje w sprawie pracy, nawiązać współpracę biznesową itp. w zgodzie z art.6 Rozporządzenia. .

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „Rozporządzenie”) i również krajowych ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i usług świadczonych drogą elektroniczną.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich przetwarzania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a także podmioty współpracujące z Administratorem w celu realizacji określonych celów przetwarzania.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres kompletnej realizacji świadczonej usługi w związku z którą dane osobowe zostały przekazane lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2. Konsekwencją niepodania danych może być niemożność realizacji tego celu.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, informujemy, że mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem na adres niebieskiekajaki@gmail.com.

Podgląd tras

rozwiń menu 

Imię i Nazwisko 

Kontaktowy adres email 

Kontaktowy nr telefonu 

Data
Godzina

Wybierz trasę: 

Kajak 1-osobowy 

Kajak 2-osobowy 

Kajak rodzinny 2+1 z dostawką dla dziecka do 6 lat  +

Kajak 3-osobowy 

UWAGI

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

*Wysyłając formularz zgłoszeniowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji świadczonych usług przez NKB Paweł Śliwiński zgodnie z udostępnioną klauzulą informacyjną

System rezerwacji